شیر ظرفشویی آریو

رئیس اتاق ایران گفت: در نهایت تا زمانی که بانک مرکزی از سیطره‌ دولت بیرون نیاید و به طور مستقل عمل نکند، این مشکلات ادامه خواهد داشت و فعالان بر بخش خصوصی بر این امر اصرار دارند که بانک مرکزی باید استقلال کامل پیدا کند.

دسته:

توضیحات

شافعی افزود: مساله بعدی صدور گواهی‌های سپرده یک ساله با نرخ ۲۰ درصد است. این سیاست گرچه ممکن است در کوتاه مدت در نرخ ارز تاثیر بگذارد اما باز هم بانک مرکزی باید جور تفاوت سود را بکشد.

وی خاطرنشان کرد: اگر فکری برای مهار نقدینگی نشود، با مشکل رو به‌رو خواهیم شد. با کمال تاسف میزان نقدینگی در عرض شش سال گذشته به دو برابر افزایش پیدا کرده که ضروری است درباره این مساله چاره‌ای اندیشید.

رئیس اتاق بازرگانی ایران اضافه کرد: مورد دیگری که خیلی حائز اهمیت است، هدایت روابط بین‌المللی به سمت آرامش است که باید گفت تحقق بخشیدن به این مهم در کشور ما امری دشوار است.

شافعی بیان کرد: در نهایت تا زمانی که بانک مرکزی از سیطره‌ دولت بیرون نیاید و به طور مستقل عمل نکند، این مشکلات ادامه خواهد داشت و فعالان بر بخش خصوصی بر این امر اصرار دارند که بانک مرکزی باید استقلال کامل پیدا کند.

وی تاکید کرد: همچنین مورد دیگری که در سطح ملی مطرح شده، موضوع تعیین سهم استان‌ها از درآمدهای مالیاتی کشور است. امروز مساله جلوگیری از انتقال حساب‌های واحدهای هر استان به مرکز در سطح ملی مطرح شده و طرحی نیز در این زمینه در دست پیگیری خواهد بود.